Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úkolem týmu tří jezdců je zahnat tři určená dobytčata, která jsou nějákým způsobem (např. číslem, stuhou nebo barevným obojkem) označena, z dobytčí strany kolbiště do corralu na druhé straně. To vše musí stihnout v časovém limitu dvě a půl minuty.
Kolbiště je tvaru obdélníku, většinou s pískovým povrchem, o velikosti nejlépe 30x60 m, minimální rozměry jsou však 45x20 m. V půlce dlouhé stěny je vyznačena startovní čára, na jedné straně kolbiště jsou dobytčata, na druhé corral s rozměry 5x5 m s brankou na odvrácené straně od středu arény. Hrazení musí být dostatečně vysoké, aby se zabránilo úniku dobytčat.
Jak jsem již říkala, dobytčata musí být nějákým způsobem označena. Pro jeden tým, který se skládá ze tří jezdců, jsou vybrána vždy tři dobytčata se stejným označením. V průběhu soutěže je na kolbišti celé stádo dobytčat, to čítá nejméně dvacet jedna, nejvýše čtyřicet pět telat. Většinou je však počet kusů třicet, což je optimální počet, při němž se nebere ohled na počet přihlášených týmů.
V jednom týmu jsou tři jezdci. Musí být sehraní a musí dokázat chytře improvizovat za každé situace. Rozhodně to není lehký úkol a vyžaduje častý trénink a vzájemnou podporu jezdců. V limitu dvě a půl minuty vyberou ze stáda tři příslušené kusy přidělené svému týmu a snaží se je zanta do corralu. Dle svých možností mohou zahnat třeba jen jedno nebo dvě telata, v takovém případě zvednou ruku a přestává s ejim měřit čas. Ovšem v tu chvíli musí zbytek stáda setrvávat na dobytčí straně arény, není-li tomu tak, čas se nestopuje a tým musí docílit správného rozmístění všech telat v kolbišti.
V hodnocení týmu je podstatné, který tým zahnal více telat a dosažený čas týmu. Logicky tedy zvítězí tým, který zahnal největší počet telat v nejrychlejším čase. Ten se měří od protnutí startovní čáry nosem prvního koně-tedy od prvního vstupu týmu na tzv. dobytčí stranu arény. Třicet vteřin před skončením časového limitu a v momentě skončení časového limitu je tým upozorněn zvukovým signálem od rozhodčích a časoměřičů. V případě, že dojde ke shodnému času a počtu telat, určí se pořadí v dalším kole, kdy týmy zahání do corralu jen jeden kus dobytka. Není to ale často se vyskytující situace.
Tým, kterému uteče pět a více jiných než označených telat za startovní čáru směrem ke corralu, zůstává bez časového hodnocení. Bez tohoto hodnocení také zůstane tým v případě, že překročí časový limit nebo když si soutěžící vyžádají zvednutím ruky stop-čas a v corralu je tele s nesprávným označením. Pád jezdce nebo koně tým nediskvalifikuje za podmínky, že se jezdec nepokouší nahánět dobytek jako pěší ze země. Pokud některý člen týmu nedokončí soutěž s kloboukem či přilbou na hlavě, tým je penalizován pěti trestnými vteřinami. Za hrubé zacházení s koňmi nebo telaty v průběhu závodu, za nežádoucí tvrdost apod. je tým diskvalifikován.
Žádný člen se nesmí dotknout výstroje ani telat, je zakázáno telata nahánět či zastrašovat kloboukem. Během té dvou a půl minuty nese tým velikou zodpovědnost za vše, co se v aréně děje. Je napínavé sledovat, jak si jednotlivé týmy poradí se svým úkolem a těm, kteří tento závod ještě nikdy neviděli, to vřele doporučuji :o).

ZDROJ: http://konici.ufonek.net