Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zakladatel:
Frederico Caprilli (1868 - 1907)

Významné datumy:
1864 - první oficiální soutěž v parkurech v Dublinu
1900 - skákání se stalo olympijským sportem v Paříži
1907 - v Olympii v Londýně se konala první Mezinárodní přehlídka koní a ukázalo se, že parkury jsou velmi oblíbené
1912 - tento sport se stal součástí olympijských her

Významné země:
Velká Británie, Německo, Itálie, USA, ….

Rozeskakování:
název pro skoky, kterými jezdci se stejným počtem bodů soutěží znovu v závěru závodu
- o výsledku rozhodne buď počet chyb, časová ztráta nebo kombinace obou

Barování:
umělé techniky k donucení koně, aby v soutěži skákal výš a pozorněji → zakázané
- provádí se klepnutím tyčí přes zadní nohy nebo jiným způsobem

Sedlo:
- krátké hluboké posedlí, bočnice tvarované více dopředu, kolenní opěrky výraznější, vysoká zadní rozsocha
- vhodnější třmeny se šikmým třmenovým můstkem

Parkurový bičík:
nesmí přesahovat délku 75 cm

Opracoviště:
-místo kde se kůň rozeskače před závodem.Jedna kolmá a jedna výško-šířková překážka.

Stupně parkuru:
soutěže stupně -ZM- - 80 cm
soutěže stupně -Z- (základní) - 100 cm
soutěže stupně -ZL- - 110 cm
soutěže stupně -L- (lehké) - 120 cm
soutěže stupně -S- (střední) - 130 cm
soutěže stupně -ST- (středně těžké) - 140 cm
soutěže stupně -T- (těžké) - 150 cm
soutěže stupně -TT- - 160 cm
soutěže stupně TT: vypisované především jako Pohár národů - mezinárodní oficiální skoková soutěž družstev
Překážka smí být vždy vyšší max. o 10cm jak je daný stupeň.
Příklad: stupeň ST muže být vyšší až 150cm (140+10cm)

Rozměry kolbiště:
-min. 3200 m2 ( ideální: 70 x 120m )
- krátké stěny: min. 40 m
v krytých halách: 1200 m2; krátké stěny: 20 m

Praporky:
- musí být umístěny tak, aby jezdec měl stále po pravé ruce praporky červené a po levé bílé

Vjezd:
energickým krokem nebo klusem s koněm na otěži

Předepsaný jezdecký ubor:
jezdkyně - černé, tmavě modré nebo černé sako + bílá jezdecká vázanka, bílé kalhoty (mohou mít i béžové)
jezdci - červené sako + bílá kravata, bílé kalhoty
- černá nebo modrá jezdecká čapka, bičík (nesmí být delší než 75 cm)

Penalizace:
- skokové soutěže jsou zpravidla rozhodovány podle dvou stupnic a to A a C

Podle stupnice A - chyby penalizovány trestnými body nebo vteřinami
1. neposlušnost - 3 trestné body
2. neposlušnost - 6 trestných bodů
3. neposlušnost - vyloučení
poboření překážky - 4 trestné body
pád koně či jezdce - vyloučení (jen u Poháru národů, mistrovství či OH 1. pád - 8 trestných bodů, 2. pád - vyloučení)
překročení stanoveného času - 1/4 trestného bodu za každou započatou sekundu

Podle stupnice C - chyby penalizovány vteřinami
1. a 2. neposlušnost - žádné trestné vteřiny
3. neposlušnost - vyloučení
poboření překážky - 10 trestných vteřin
pád koně či jezdce - vyloučení
překročení stanoveného času - přiděluje se 1 trestná vteřina za každou započatou vteřinu

Překážky-druhy:
jednoduché
- skáčou se jedním skokem
typy: kolmá překážka (kolmák), oxer neboli dvojbradlí

kombinované
- skládají se ze dvou nebo více částí
- mají vždy v parkuru jedno číslo
- jednotlivé skoky v jedné kombinaci se označí písmenem (A, B, C)
výškové

- skáčou se jedním skokem
typy: kolmák, zeď a ohrada
šířkové

typy: různé druhy oxerů a triple-bar neboli trojbradlí

Překážky:
kavaleta
= kladina upevněná na křížových podstavcích umožňujících nastavení překážky na různou výšku

bariéra
= jednoduchá překážka z jedné nebo více kladin o průměru cca 10 cm, zavěšených na podstavcích

dvojbradlí (double bar)
- podobná oxeru, liší se od něj tím, že přední bariéra je nižší než zadní, proto je snadněji skákatelná

trojbradlí (triple bar)
= šířko-výšková překážka
- ze 3 sloupků, na nichž jsou zavěšeny bariéry, od předních sloupků k zadním stupňovitě zvyšované

oxer
- tvořená 2 páry sloupků a bariérami položenými stejně vysoko na obou párech sloupků
- prostor mezi oběma bariérami bývá vyplněn košatinou nebo dřevěnou zdí

dvojskok - 2 svislé překážky blízko sebe, které musí jezdec skákat jako kombinaci

trojskok - 3 překážky blízko sebe, souvisejí spolu a skáčou se v kombinaci

Významné soutěže:
Prix de Nations (Cena národů)
- 13 nebo 14 překážek, nejvyšší z nich je 1.60 m a nejnižší 1.30 m
- každé družstvo má 4 jezdce, z nichž každý přejde trať 2x
- 3 nej. výsledky se počítají do konečného umístění

Zvláštní soutěže:
soutěž do prvé chyby
bariérové skákání
mini-maxi
štafetové skákání
minutové skákání
soutěž se stupňovanou obtížností
volba překážek
volba dráhy
stylové soutěže
jezdecký poker
alternativní překážky a žolík
derby
zrcadlové skákání